fbpx
Menu Zavrieť

Dare to Act

Po dvoch rokoch pandémie sa konečne podarilo usporiadať tréningový kurz Dare to Act. Tréning prebiehal v hlavnom meste Bulharska - Sofia. Počasie bolo slnečné a náš trojčlenný tím si tento projekt užil do poslednej minúty.

Počas 5 dní kedy tréning prebiehal sme sústavne pracovali na metódach ktoré by mohli zabrániť šikane a agresií na školách. Tento projekt bol veľkou výzvou, hlavne čo sa týkalo mentálneho vypätia. Nielen my, ale aj naši kolegovia z Grécka, Talianska, Maďarska, Lotyšska a Rumunska sme denno-denne preberali témy ako emócie, dráma, maskulinita, fyzická či mentálna šikana.

Okrem získavania dôležitých informácií pre našu budúcu prácu s tínedžermi sme mali možnosť objavovať Sofiu. Toto mesto má svoje čaro a miešajú sa v ňom niekoľké kultúry. Vďaka tour guide ktorého nám organizátor poskytol sme mali možnosť vidieť nielen hlavné pamiatky ale aj ukryté zákutia. Jedlo a hlavne zmrzlina nás tešili počas večerov kedy sme sa radi prešli a vypustili všetky emócie ktoré sme nazbierali počas dňa. Posledný večer nás Ali a Raya - naši facilitátori zobrali na tradičnú Bulharskú večeru ku ktorej neodmysliteľne patrila aj hudba. Toto bolo výborné zakončenie úžasného projektu ktorého sme mali možnosť byť súčasťou.

Dare to act
(Tréningový kurz)

 

Pomôž zastaviť šikanu u mladých ľudí!

 

/10. 04. - 16. 04. 2022/Sofia/ Bulharsko

Organizátor projektu: The funute is now Association

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 10. apríla do 16. apríla 2022 v meste Sofia v Bulharsku.

Dare to ACT rieši angažovanosť a pripravenosť školských poradcov a pracovníkov s mládežou ako aktérov v neustálom kontakte s cieľovými skupinami, ktorí pracujú v kľúčových lokalitách pre prevenciu a zastavenie násilia u mládeže. Tento projekt má za cieľ zjednotiť školských psychológov a poradcov, ako aj pracovníkov s mládežou; pedagógovia a iní odborníci, ktorí neustále a úzko spolupracujú s mladými ľuďmi zo zúčastnených krajín, vybavujú ich už existujúcimi a odskúšanými vedomosťami odvodenými od prístupu Metodiky skupiny mládeže, sprevádzajú ich prispôsobovaním sa miestnym potrebám a kultúrnemu kontextu

Ciele tréningového kurzu sú:

- Znížiť postoje podporujúce násilie priamou prácou s mladými dievčatami a chlapcami (vo veku 13-18 rokov) a zmenou základných škodlivých spoločenských noriem a rodových stereotypov, ktoré vedú k rodovej nerovnosti a násiliu voči deťom a mládeži a medzi nimi;

- Poskytovať potrebné znalosti pre vzdelávacie a podporný personál v školách a mládežníckych centrách, aby rozpoznali a zastavili násilie medzi mládežou a voči mládeži (vo veku 13 – 18 rokov); 

– Vybaviť školských poradcov, školských psychológov a pracovníkov s mládežou zručnosťami, ktoré im pomôžu bojovať s predsudkami súvisiacimi s násilím a ako môžeme zasiahnuť .

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Lotyšsko, Taliansko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Slovensko

Počet účastníkov: 24

Príbehy účastníkov

Podmienky prijatia pre účastníka:

-Mať aspoň 18 rokov

- školskí psychológovia, poradcovia, pracovníci s mládežou a vychovávatelia

-Byť k dispozícii počas celého projektu.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Bulharsku.  

 

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 17.3.2022

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO