Menu Zavrieť

Beyond the limits!

https://www.facebook.com/watch/?v=1131365323729676

Školenie „Beyond the limits“ sa uskutočnilo 8 - 17. augusta na Slovensku. Jeho cieľom bolo rozvíjať vodcovské schopnosti pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a mládežníckych lídrov. Vzdelávacie aktivity zároveň posilnili ich kompetencie pre lepšiu spoluprácu, komunikáciu a riešenie problémov súvisiacich s prácou s mládežou. 

Školenie Beyond the limits, spojilo 24 účastníkov z 6 krajín, vrátane Slovenska. Aktivity využívali prístupy neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia sa. Keďže išlo o mobilitu pracovníkov s mládežou dôraz bol kladený na využite nadobudnutých vedomostí v praxi – na následný transfer a aplikáciu v lokálnych komunitách zapojených partnerov.  

 

Beyond the limits ponúkol inovatívny vzdelávací prístup kombinujúci metódy vhodné pre odovzdanie teoretických vedomostí s outdoorovými aktivitami a lanovými technikami. Program aktivít umožnil rozvíjanie postojových zložiek kompetencií účastníkov, ktoré v téme leadershipu vnímame ako esenciálne. Účastníci boli pozvaní k prekročeniu zóny komfortu vystavení náročným situáciám, v ktorých mohli aplikovať svoje komunikačné schopnosti a rozvíjať tímovú spoluprácu. Lanové techniky prebiehali pod dozorom certifikovaných inštruktorov z HK UPJŠ. Zostavovanie lanových prekážok a ich využitie v práci s mládežou vysvetlil inštruktor Patrik Berta. Tému vedenie tímov a leadership v práci s mládežou zastrešil školiteľ Ivan Rosa z Youthfully Yours SK. Komunikačné zručnosti a spoluprácu účastníci rozvíjali pod vedením Ievy Fridmane z Open Sense (Lotyšsko).  

Zámerom školenia bolo prispieť k zvýšeniu kvality práce s mládežou v lokálnych komunitách partnerských organizácií. Z toho dôvodu boli všetky aktivity smerované k aplikácii pre prácu s mladými ľuďmi. Školenie sa uskutočnilo v pokojnom prostredí rezortu Jahodná, v Košiciach. Okolité lesy a príroda posilnili reflexiu účastníkov. 

Beyond the Limits je financovaný z programu Erasmus+, ktorý administruje Iuventa – Slovenský Inštitút Mládeže.

                

 

Hits: 197