Menu Zavrieť

Nature Calling

Od 22. do 31. marca sa v malebnom prostredí pod pohorím Javorníky konala mládežnícka výmena s názvom Nature Calling! (príroda volá) podporená programom EU, Erasmus+. Škola v prírode v odľahlej obci Lazy pod Makytou sa na desať dní stala domovom pre 35 mladých ľudí zo 7 krajín (Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko). Cieľom vzdelávacieho projektu bolo rozšíriť ekologické povedomie účastníkov aj verejnosti, upozorniť na problematiku globálneho otepľovania a zvýšiť všeobecnú informovanosť o potrebe ochrany životného prostredia.

Koordinátorom projektu bola organizácia Mother Flower, ktorá dlhodobo pracuje s mládežou základných škôl v ekologických témach. Účastníci mali možnosť zdieľať príklady dobrej praxe z ich miestnych komunít a rozšíriť svoje kompetencie prostredníctvom ne-formálneho vzdelávania ( skupinovej práce, diskusií, či kreatívnych metód), ktoré viedol facilitátor Ivan Rosa.

Vďaka podpore riaditeľa susediacej základnej školy sa účastníci zapojili aj do aktivít s miestnymi žiakmi. Pomohli pri konštrukcii ekologických záhrad, kde budú žiaci pestovať rastlinky pre potreby školskej jedálne. Pomohli s vyčistením okolia školy a obnovili detské ihrisko. Počas organizovanej sadby sa účastníkom v spolupráci s miestnymi obyvateľmi podarilo vysadiť vyše 700 mladých stromčekov. Aj okolitý les si tak bude pamätať na túto medzinárodnú návštevu.

Priateľskú atmosféru medzi lokálnou  a zahraničnou komunitou podporili interkultúrne večeri, otvorené širokej verejnosti. Počas nich mládež prezentovala kultúru, tradície a symbolicky aj kuchyňu svojej krajiny. Do spoločenských akcií sa zapojili aj domáci žiaci vo veku 10-15 rokov, ktorí si skúsili tancovanie Flamenca, či chuť talianskych špecialít.

Príjemným prekvapením slovenského večera bola návšteva pána starostu a pána riaditeľa s plnými podnosmi domácich koláčov a pozorností od miestnych chovateľov. Srdcia publika si získali tance Púchovského folklórneho súboru Váh a vystúpenie Ľudovej hudby Lazovianka.

Symbolickou čerešničkou bola verejná konferencia s rovnomenným názvom Nature Calling, organizovaná s podporou..., nad ktorou prevzal záštitu predseda TSK. Jej program predstavil okrem zahraničných rečníkov aj slovenských odborníkov a aktivistov, ktorí zdieľali skúsenosti s praktickou ochranou životného prostredia, recykláciou plastov, bezodpadovým hospodárstvom, či s výhodami vegánstva.

Praktické workshopy pod vedením Petra Ďubeka naučili účastníkov vyrobiť si šetrné mydlo a efektívne využiť odpadový materiál pre tvorbu nových vecí tzv. upcycling. V závere vzdelávacieho projektu sa účastníci pripojili k obecnému čisteniu prírody od odpadkov. Na trase dlhej 10 km sa im spolu s ďalšími 120 obyvateľmi podarilo vyzbierať 200 vriec odpadu.

Projekt bol zrealizovaný vďaka iniciatíve mnohých zanietených mladých ľudí z organizácie Mother Flower a podporený programom Erasmus+, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Poďakovanie patrí aj Trenčianskemu Samosprávnemu Kraju za podporu pri organizácii konferencie, starostovi obce Lazy pod Makytou Jánovi Mičegovi, spoločne s riaditeľom základnej školy Mgr. Milanovi Kuchtovi, za prívetivé prijatie a podporu počas trvania vzdelávania.

       

Hits: 265