Menu Zavrieť

No_Hate_Story

Je nespochybniteľné, že Internet zmenil spôsob akým mládež komunikuje a interaguje v sociálnych, či spoločenských vzťahoch. Vo všeobecnosti, internet uľahčuje komunikáciu medzi jednotlivcami a rôznymi skupinami vo verejnom priestore, posilňuje globálny aktivizmus, či cezhraničnú spoluprácu. Aj napriek množstvu pozitív však internet, osobitne sociálne siete, slúžia nielen ako priestor pre zdieľanie užitočných informácií, ale aj ako priestor na šírenie hnevu a nenávisti. Štatistiky ukazujú, že práve medzi mladými ľuďmi sa nenávistný obsah na internete šíri najrýchlejšie.

#No Hate Story reagovalo na tento problém s cieľom upozorniť mládež na nebezpečenstvá a dôsledky spojené s šírením nenávistného obsahu na internete. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia sa, sme si priblížili rôzne formy nenávistných prejavov, prediskutovali sme vhodné reakcie a efektivitu nahlasovania nevhodného obsahu pri vybraných sociálnych sieťach. Digitálny storytelling a prácu s Hastagmi sme využili ako nástroje pre oslovenie mladých ľudí, pri ktorých hrozí rozvinutie radikálnych a nenávistných postojov, priblížili sme im problémy marginalizovaných skupín a podporili budovanie pochopenia a tolerancie.

Vzdelávania sa zúčastnilo 31 mladých ľudí z Obchodnej Akadémie Poprad. Počas šiestich hodín sme si priblížili ako oni vnímajú nenávistné prejavy na internete tzv. Hate Speech, ako vyzerá ich dennodenne pôsobenie online a aké nástrahy a nebezpečenstvá pri ňom reflektujú. Prostredníctvom digitálneho storytellingu následne účastníci navrhli odporúčania svojím rovesníkom ako sa voči nástrahám brániť.

Zo všetkých výstupov vyberáme nasledovné:

Ak používaš aplikáciu SNAPCHAT – daj si pozor - používateľ automaticky – prednastavene, zdieľa svoju polohu so svojimi kontaktami. Riešenie je jednoduché - stačí jeden klik v nastaveniach a zdieľanie polohy si vypneš.

Vždy si dávaj pozor, či fotka alebo post, ktorú zdieľaš je v režime súkromný alebo verejný – inak sa môže stať, že si ťa ľudia budú môcť vyhľadať podľa mena.

Zároveň vždy použi pravidlo „BABKA“ – publikujem len také príspevky, ktoré som OK ukázať svojej babke..

Nikdy nenechávaj svoj smartfone odomknutý a bez dozoru – nastavenie automatického uzamknutia displeja je super easy a predídeš tým riadnym trapasom.

 

Quotes účastníkov:

„páčilo sa mi, že sme sa niečo fakt naučili.. niečo čo fakt využijeme..“

„bolo super, že sme mali možnosť povedať aj svoj názor, že ste nás tu nepoučovali, ale prišli sme na to tak nejak sami..“

„páčila sa mi spolupráca v skupine a to že sme sa viac spoznali so spolužiakmi“

„dozvedel som sa veľa o svojich spolužiakoch, o niektorých tých veciach na nete som vôbec netušil“

Vzdelávanie No_Hate_Story bolo realizované v rámci iniciatívy Meet and Code a Európskeho týždňa programovania
#CodeWeek #meetandcode #SAP4good #youthfullyyourssk

 

Hits: 204