Menu Zavrieť

Poď a Recykluj !

Cieľom EÚ bolo, aby sa v roku 2020 recyklovalo 50% odpadu. Slovensko sa zaviazalo separovať až 60% odpadu. Napriek tomu je miera recyklácie odpadu na Slovensku v súčasnosti jedna z najhorších v EÚ.2/3 odpadu končí na skládkach. Nakladanie s odpadom patrí medzi dôležité témy najmä z dôvodu udržateľnosti kvality životného prostredia, udržateľného rastu ekonomiky a spotreby. Transformácia priemyslu, prudký hospodársky rozvoj a zvyšovanie ekonomickej úrovne prináša do popredia i otázky životného prostredia a jeho udržateľnosti. Je nespochybiteľné, že na to aby sme ako spoločnosť dokázali žiť udržateľne, je potrebné, aby sme tento koncept pochopili ako jednotlivci a brali ho ako súčasť nášho života.

 

Aby sme zistili vnímanie tohto problému v našom okolí, rozhodli sme sa analyzovať situáciu v študentskom prostredí. Po vykonaní prieskumu medzi našimi študentami, zovšeobecňujeme, že majú záujem o separovanie a téma im nie je ľahostajná. Na niektorých školách ešte stále chýbajú koše na separovanie odpadu. Vnímame, že naši rovesníci potrebujú pozitívny príklad a možnosť sa v tomto smere rozvíjať.

 

Projekt v oblasti solidarity “Poď a recykluj” reaguje na tento problém s cieľom rozvíjať kompetencie mladých ľudí, ktoré im umožnia obmedziť osobnú produkciu, posilnia vedomosti ako správne nakladať a efektívne využívať odpad, ktorý môžu bežne nájsť doma, alebo v škole.

 

Konkretnými cieľami projektu je účastníkom prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia:

-zvýšiť povedomie o benefitoch recyklovania,

-rozšíriť vedomosti našich rovesníkov zapojených do lokálnych aktivít o tom ako efektívne recyklovať bežný odpad a ako obmedziť jeho produkciu,

-zdieľať tipy a triky ako obmedziť produkciu odpadu a ako odpad využiť tzv. upcycling,

-na vybraných stredných školách vytvoriť koše vhodné na separáciu odpadu,

-posilniť našich rovesníkov v KE k aktívnemu zapájaniu sa do ekologických aktivít.

 

Vzdelávania sa zúčastnia študenti dvoch stredných škôl v Košiciach - Gymnázium Park mládeže 5 a Gymnázium Poštová 9. Tieto školy bude reprezentovať skupinka mladých ľudí, ktorí prejavili záujem a téma im nie je ľahostajná. Niektoré zo seminárov budú otvorené i širšej verejnosti, keďže to svet ONLINE-u umožňuje. Tešíme sa na vás !

 

Vzdelávanie je podporené programom Európsky Zbor Solidarity, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Hits: 184