Menu Zavrieť

Seminár - Ako predchádzať kyberšikane

Seminár v rámci projektu Stop cyberbullying among you(th) sa bude konať v Slovinsku - Muta 12 - 16. septembra 2021. Podrobné info nájdeš v Info balíčkuhttps

Ciele semináru:

 • 8 pracovníkov s mládežou a aktérov v sektore vzdelávania vyškolíme v problematike ako predchádzať kyberšikane a tzv. body-shamingu medzi mladými ľuďmi 
 • V rámci zapojených organizácií si vymeníme vedomosti o participatívnom prieskume.
 • Osvojíme si metódy vhodné na posilenie mladých ľudí a podporenie ich seba-dôvery. 
 • Poskytneme pracovníkom s mládežou a zástupcom mládežníckych organizácií informácie o tom čo spôsobuje kybešikanu a ako jej predchádzať.
 • Prediskutujeme akú rolu zohráva internet v živote dnešných mladých ľudí a ako sa na ňom správať bezpečne.
 • Medzi zapojenými organizáciami si za-zdieľame overené metódynástroje, školiace materiály a príklady dobrej praxe v posilňovaní sebadôvery mladých ľudí a v predchádzaní kyberšikane.

Profil účastníka

 • si pracovník s mládežou / profesionál v sektore vzdelávania pracujúci s mladými ľuďmi / mládežnícky vedúci v priamom kontakte s mladými ľuďmi
 • máš možnosť implementovať a šíriť nadobudnuté kompetencie v práci /činnosti s mládežou
 • máš základné vedomosti o témach kyberšikany a body-shamingu
 • si odhodlaný implementovať nadobudnuté kompetencie vo svojej komunite
 • máš fluent English a nebojíš sa ju použiť.

Ako sa prihlásiš?

Odošli prosím svoje CV v AJ a pár riadkov o svojej motivácii.

Následne ťa poprosíme:
- o vyplnenie prihlasovacieho formuláru
- navrhnutie plánu cesty
a dohodneme si termín osobného / online stretnutiakde tvoju účasť bližšie preberieme.
Prosíme nehraď si cestovné pred oficiálnym potvrdením z našej strany.
Podrobné info nájdeš v Info balíčku

Youthfully Yours SK v spolupráci s organizáciami Kėdainiai VTC SMART IDEA Youth Initiative Center realizujú strategické partnerstvo s názvom Stop cyberbullying among you(th)

Projekt je spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+ Podpora aktivít a výstupov projektu zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory partnerov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých vo výstupoch tohto projektu. 2020-1-LT02-KA205-006785

 

Hits: 247