Menu Zavrieť

Prezentujeme výsledky strategického partnerstva S.A.F.E.: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých.

Vzdelávací projekt je zameraný na rozvoj kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vedú dospelých k udržateľnosti v širšom zmysle:

– k ochrane životného prostredia,
– k prevencii klimatických zmien,
– k menšej spotrebe,
– k životnému štýlu bez odpadu,
– k zdravému životného štýlu, reflektujúceho aspekty fyzického a aj duševného zdravia a
– k aktívnemu občianstvu.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov. Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Hits: 363