Menu Zavrieť

Let's Superhero Ourselves

V prázdninový piatok 17.8.2018, #Youthfully Yours v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja zrealizovala prvú časť medzinárodného projektu Let’s Superhero Ourselves podporeného Medzinárodným Višegradským fondom (IVF). Využívajúc metódy neformálneho vzdelávania sme s 13-timi mládežníkmi vo veku 16-18 rokov identifikovali spoločenské problémy, ktoré mládež reflektuje vo svojom okolí a načrtli možné riešenia. Počas vzdelávania sme mládežníkov posilnili k prevzatiu iniciatívy a zodpovednosti za navrhované riešenia.

Ďakujeme zanieteným účastníkom, ktorí sa svojej úlohy zhostili s maximálnym nadšením a to aj napriek vysokým teplotám.?️Rovnako ďakujeme lektorke PhDr. Dane Rosovej, PhD. za jej dobrovoľnícke vedenie aktivity, RMKK a RCM za podporu a poskytnuté priestory.

Vzdelávanie Let’s Superhero Ourselves je finančne podporené Medzinárodným Višehradským fondom,

 

Aktivity sú paralélne rozvíjané v 4 krajináh V4 a v Arménsku

Hits: 157