Menu Zavrieť

YOU(th) Decide!!

Reprezentanti organizácií zapojených do iniciatívy YOUth Decide!! sa stretli aby reagovali na momentálnu situáciu spôsobenú pandémiou a jej dopadmi na prebiehajúce projektové aktivity. Stretnutie zároveň slúžilo ako štartovacie stretnutie iniciatívy.

Partneri prediskutovali aktuálnosť projektových cieľov pod cieľov a ich možné úpravy. Následne prediskutovali indikátory projektu a reálnosť ich naplnenia čase pandémie. Všetci zúčastnení sa zhodli, že iniciatíva tak ako bola schválená je stále relevantná a potrebná v rámci ich komunít.

 

Ďalším bodom stretnutia bola prezentácia časovej línie projektu, predpokladané míľniky a odhadovaný čas realizácie jednotlivých aktivít. Partneri vyjadrili odhodlanie realizovať projektové aktivity v offline podobe. Dôvodom je potreba osobného kontaktu mládeže so zástupcami dôležitých dospelých počas aktivít štruktúrovaného dialógu. Ďalším dôvodom je rozsah projektových aktivít a predpokladané spolupráce.

 

 

YOU(th) Decide!! je iniciatíva spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom

Zahraniční partneri:

Lokálny partneri:

Hits: 85