Menu Zavrieť

Youth Participate: problemy a riesenia II.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Na jar 2021 sme v čase lock-downov pilotovali vzdelávanie k participácii mládeže v online prostredí, You(TH) Participate! Radi by sme ti predstavili jeho výsledky a výstupy 

Nižšie nájdeš druhú časť problémov mladých ľudí v Košickom kraji, ktoré identifikovali samotní mladí účastníci spolu s riešeniami, ktoré navrhujú. Pri opise identifikovaných údajov zachovávame jazyk a formuláciu mladých ľudí, ktoré nemusia zodpovedať odborným výrazom. Robíme tak pre zachovanie pohľadu mladých ľudí:

Problém 3: Nedostatok zdrojov pitnej vody na verejnosti

Možné dôsledky riešenia problému: Zvýšením počtu zdrojov pitnej vody: Znížime spotrebu plastov, konkrétne plastových fliaš; Prispejeme k ochrane ŽP; Predchádzame dehydratácii, najmä u ľudí bez domova.
Riešenia: Účastníci sú ochotní prispieť k riešeniam zväčšovaním povedomia o probléme a potrebe jeho riešenia medzi rovesníkmi a medzi verejnosťou.
Účastníci vnímajú, že zo strany autorít resp. dôležitých dospelých im môže pomôcť výstavba zdrojov pitnej vody v meste a sfunkčnenie už existujúcich zdrojov.

Problém 4: Slabé zveľaďovanie okolia:

Pod touto kategóriou mladí účastníci vnímajú:

A/ Nedostatok lavičiek – ich umiestnenie blízko pri sebe.

B/ Nedostatočné osvetlenie zastávok MHD/ SAD.

C/ Absencia verejných záhrad.

Dôsledky riešenia problému: Krajšie, zútulnené a zveľadené mesto; Väčší pocit bezpečia a prevencia násilia na zastávkach; Viac turistov a návštevníkov; Väčšia socializácia občanov vo verejných priestoroch.

Riešenia: Účastníci sú ochotní prispieť k riešeniam dobrovoľníckou prácou, najmä pri vyzdobovaní a skrášľovaní okolia. Vedia poskytnúť nápady ako zveľadiť ich okolie a radi sa zapoja do realizácie. Táto činnosť môže mať rôzne podoby: maľovanie plotov, maľovanie stien prípadne street art, starostlivosť o kvety a záhrady. Účastníci vnímajú, že zo strany autorít resp. dôležitých dospelých potrebujú odborné vedenie a vytvorenie príležitosti.

Problém 5: Nedostatok cyklotrás

Dôsledky neriešenia tohto problému: Veľké množstvo cyklistov na cestách, znepokojení chodci na peších zónach,
Možné pozitívne výsledky riešenia problému: Väčšia bezpečnosť cyklistov aj chodcov; Zvýšený turizmus, podpora aktívneho životného štýlu a mobility ľudí – zdravotný aspekt; Posilnenie ochrany životného prostredia – viac ľudí prepravujúcich sa bicyklom znamená menej áut na cestách – ekologický aspekt.
Riešenia: Účastníci sú ochotní prispieť k riešeniam motivovaním svojich rovesníkov k využívaniu postavených cyklotrás. Rovnako radi prevezmú iniciatívu pri šírení informácií o potrebe výstavby cyklotrás medzi verejnosťou. Podľa účastníkov, v Košiciach už bolo vypracovaných množstvo projektov na výstavbu cyklotrás. Zo strany dôležitých dospelých by privítali realizáciu týchto projektov, prípadne usmernenia ako k nim vedia prispieť oni ako mladí ľudia.

Hits: 124