Menu Zavrieť

Youth Participate: problemy a riesenia I.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Na jar 2021 sme v čase lock-downov pilotovali vzdelávanie k participácii mládeže v online prostredí, You(TH) Participate! Radi by sme ti predstavili jeho výsledky a výstupy 

Nižšie nájdeš problémy mladých ľudí v Košickom kraji, ktoré identifikovali samotní mladí účastníci spolu s riešeniami, ktoré navrhujú. Pri opise identifikovaných údajov zachovávame jazyk a formuláciu mladých ľudí, ktoré nemusia zodpovedať odborným výrazom. Robíme tak pre zachovanie pohľadu mladých ľudí:

Problém 1: Nedostatočná psychologická podpora psychického zdravia mladých ľudí

Príčiny: Neinformovanosť mladých o mentálnych poruchách a ich nástrahách; Slabá pomoc od psychológov, krátke pracovné hodiny psychológov na školách.
Možné dôsledky problému: Neriešené mentálne poruchy; Zhoršený výkon v škole, či v práci; Sociálna stigma okolo psychologického poradenstva a práce na psychickom zdraví.
Riešenia: Zriadenie Facebook-ovej skupiny venovanej posilňovaniu psychického zdravia mladých ľudí a ich vzdelávaniu v tomto smere. Skupina môže byť vedená rovesníckym prístupom. Jej obsah môžu tvoriť anonymné priznania od rovesníkov. Organizácia vzdelávaní v téme vedených odborníkmi – vzdelávania by mali využívať metódy neformálneho vzdelávania a mali by byť cielené na stredoškolskú mládež.

Problém 2: Nedostatočné riešenie znečisťovania životného prostredia (ŽP) a slabá možnosť recyklácie odpadu

Príčiny: Slabá informovanosť verejnosti o potrebe ochrany ŽP a o potrebe recyklácie odpadu; Absencia komunitných komposterov v meste Košice; Lenivosť, ľahkovážnosť občanov, Nedostatočná prístupnosť košov na recykláciu – najmä košov na šatstvo, nedostatočný počet zberných nádob pre jednotlivé kategórie odpadu – často chýba nádoba na papier a pod.
Možné dôsledky neriešenia problému: Zhoršená kvalita ŽP v meste v, ktorom žijeme; Kontaminácia pôdy; Znečistené rieky; Znečistená podzemná voda
Riešenia: Účastníci sú ochotní prispieť k riešeniam organizáciou zberov odpadkov vo svojom okolí, organizáciou workshopov na školách o potrebe chrániť ŽP a o potrebe recyklovať odpad, vytvorením informačnej kampane o potrebe komunitných komposterov v meste.

Hits: 146