Menu Zavrieť

Youth Participate: Rebrik II.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Počas druhého stretnutia You(TH) Participate! sme si priblížili jednotlivé stupne participácie a spoločne sme vystúpali po tzv. rebríku participácie (R.Hart). Dnes si predstavíme ostávajúce 4 tzv. "vyššie" stupne participácie:

O piatom stupni participácie hovoríme pri aktivitách, ktoré sú vedené dospelými, pričom mládež je konzultovaná a informovaná, ako budú ich názory a návrhy použité a zohľadnené pri rozhodovaní.

Pri aktivitách, ktoré sú pripravené dospelými a mladí o nich spolurozhodujú, hovoríme o najvyššej forme participácie, ktorú môže ponúknuť samospráva mladým ľuďom s ohľadom na jej plány a návrhy. Predpokladom takéhoto stupňa participácie sú vytvorené primerané nástroje, aby mladí mohli spolurozhodovať o jednotlivých návrhoch. Spolurozhodovanie môže mať viacero foriem: prostredníctvom oficiálnych zástupcov mládežereferendom, prostredníctvom klubov centier mládeže a pod.

Stupeň 7 zahŕňa aktivity, ktoré sú vymyslené, pripravené a vedené samotnými mladými ľuďmi bez zapojenia samosprávy. Ide o vysoký stupeň participácie, keďže predpokladá vysokú občiansku angažovanosť mladých ľudí, schopnosť sa zorganizovať a viesť aktivity v prospech zlepšenia verejného života, a teda s vysokým záujmom o veci verejné. Hoci sa môže zdať, že nič lepšie už nemôže existovať, niektoré aktivity môžu byť aj kontraproduktívne, keďže tu nedochádza k dialógu s dôležitými dospelými, v návrhoch na aktivity môže chýbať prvok realizovateľnosti a priechodnosti.

Najvyšší stupeň participácie predpokladá vysokú aktivitu mladých ľudí v komunikácii so samosprávou, ich záujem o spoločenské dianie a zároveň kapacitu navrhovať spoločné riešenia spolu so zástupcami samospráv. Príkladom môže byť návrh skupiny mladých ľudí na zlepšenie kvality života mladých ľudí. Kľúčovou charakteristikou je záujem mládeže prebrať spoluzodpovednosť za rozhodovanie a realizáciu aktivít.

Tento stupeň participácie často očakávajú samosprávy od mladých ľudí, neuvedomujúc si, že ide o najvyššiu formu participácie, ku ktorej musia byť mladí ľudia vedení a nevzniká náhodou alebo spontánne.

Hits: 141