Menu Zavrieť

You(th) decide I.

30.5. 2019 Youthfully Yours SK za účasti organizácii RMKK a RCM Košice zorganizovala prvú časť vzdelávacieho projektu You(th) dedice! zameraného na posilnenie občianskej angažovanosti a participácie medzi mladými ľuďmi z krajín V4. S využitím metód neformálneho vzdelávania sme vytvorili bezpečný priestor pre diskusiu, zdieľanie názorov a skúseností medzi mladými účastníkmi, reprezentantmi akademických senátov, žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, zástupcami miestnych NGO a zástupcami samosprávy. Spoločne sme našli definície občianskej participácie a participácie mládeže. Prediskutovali sme ich možné formy, zdieľali asociácie, ktoré sa nám k týmto pojmom viažu a rôzne perspektívy, z ktorých sa na nich môžeme pozerať. Vďaka kreatívnym metódam sme sa bližšie pozreli na našu osobnú motiváciu k aktívnej participácii a k jej podpore medzi mladými ľuďmi. Porozprávali sme si o svojich osobných skúsenostiach s participáciou a načerpali sme nové inšpirácie vo vzťahu k množstvu príležitostí, do ktorých sa v našom meste môžeme zapojiť. Zástupcovia organizácii a samosprávy sa, podľa ich slov, utvrdili v presvedčení, že aktívna mládež v Košiciach ešte stále je, len sa jej treba venovať a podporovať jej rast.
Záver stretnutia bol venovaný identifikácii potrieb mladých ľudí mesta Košice, ako aj faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na posilnenie ich záujmu o verejné záležitosti. Na nasledujúcom stretnutí 19.6. sa bližšie pozrieme na konkrétne úrovne participácie podľa R Harta. Prostredníctvom živých knižiek si predstavíme niekoľko NGO z Košíc spolu s ich aktivitami pre mladých ľudí. V neposlednom rade, identifikujeme konkrétne problémy mladých ľudí v Košiciach a navrhneme ich možné riešenia. Ďakujeme RCM v Košiciach za prenechanie krásnych priestorov, Jakubovi Szepesgyorkemu lídrovi Change Yourself, Mariánovi Švekušovi zástupcovi RMKK a Slavomírovi Bucherovi, zamestnancovi Magistrátu mesta Košice za osobnú účasť a zdieľanie skúseností. Aktivity lektroval člen Youthfully Yours Sk Ivan Rosa.
Vzdelávací projekt You(th) decide je finančne podporený Višehradským fondom, záštitu nad aktivitami prevzal Predseda Košického samosprávneho kraja, starosta obce Ryglice (Poľsko), starosta mesta Břeclav (Česká republika)
           

 

Aktivity sú paralélne rozíjané v 4 krajináh V4 v spoluprái s partnermi:

Ryglice Community - The Municipal Youth Council of Ryglice
 
Association of Agrarian and Rural Youth Circles of Jász-Nagykun Szolnok County
European Youth Centre Břeclav z. s.
Youthfully Yours SK

Hits: 667