Menu Zavrieť

Connect and Respect

Vďaka našej vysielajúcej organizácii Youthfully Yours, ktorá nám poskytla túto pozoruhodnú príležitosť, sme sa ako šesťčlenná skupina, zhromaždená z celého Slovenska, vydali na túto nezabudnuteľnú cestu do malebného rumunského mesta Vatra Dornei, pripravení nazbierať nové skúsenosti, spoznať rovesníkov z iných krajín (Španielsko, Rumunsko, Grécko, Spojené kráľovstvo, Belgicko), postaviť sa výzvam s odhodlaním, a hlavne, naučiť sa odovzdávať to, čo sme sa naučili, aby sa naša účasť vyplatila a pozitívne ovplyvnila naše okolie. A treba povedať, že v tomto ohľade sme na ceste späť neboli ani zďaleka sklamaní. Projekt organizovala organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve United Youth for Educational Development v spolupráci s hostiteľskou organizáciou Do Great Things Association s úžasnými Catalinou a Dumitruom, ktorým vďačíme za to, že znášali všetky naše huncútstva. 

Niektorí z nás už boli v podobných projektoch veteránmi, zatiaľ čo iní boli len neskúsení zelenáči a nevedeli si, čo majú čakať. Prvýkrát sme sa stretli až v príletovej hale na letisku v Kluži, ale hneď sme si padli do oka a toto spojenie vydržalo po celú dobu. Bolo zábavné uvedomiť si, že napriek tomu, že jedným z cieľov bolo spoznávanie iných kultúr, veľa sme sa dozvedeli aj o našej vlastnej, keďže každý z nás priniesol na stôl niečo jedinečné. 

Spomienkami, ktoré si určite navždy uchováme, sú 4-hodinová nočná cesta autobusom do Vatra Dornei, hranie stolného tenisu na snehu, prejedanie sa lahodnými rumunskými pochúťkami, padanie z ľadom-pokrytých schodov. karaoke večery, lyžovanie, kultúrne večery a mnohé ďalšie. 

Témou projektu (a názvom) bolo Connect and Respect, pričom sme sa pozerali na oblasti, v ktorých je stále čo zlepšovať, v ktorých ide o inklúziu a antidiskriminačné snahy, ako multikultúrne prostredie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a podobne.  Aktivity a workshopy boli zamerané na našu schopnosť rozpoznať problémy, nájsť riešenia a následne na základe nich aj konať. Dôraz sa kládol na to, s akými problémami súvisiacimi s diskrimináciou a vylúčením sa každá zo zúčastnených krajín potýkala, a ako by sa dali zlepšiť prístupy, a tiež na priame odstránenie medzikultúrnych stereotypov vzájomnou interakciou, či už mimo oficiálneho programu alebo prostredníctvom diskusií, hier, umeleckých vystúpení a iných tvorivých prejavov, ktoré pomáhali prehlbovať vzájomný rešpekt, porozumenie a spojenie. Za niektoré z najlepších a najprínosnejších aktivít považujeme naše vlastné TED talky, kultúrne zobrazenie pomocou divadla, tvorbu videí a brožúr, otvorené diskusie a debatné súťaže 

 Treba podotknúť, že nielenže sme si upevnili soft skills ako vyjadrovanie názorov, počúvanie, kooperáciu a asertivitu, ale mali sme aj možnosť vyskúšať si veci, ktoré nám mohli byť predtým úplne cudzie  ako strihanie a natáčanie videa, práca v grafických programoch, či hranie divadla. Čo nás nesmierne povzbudilo, bolo to, že napriek tomu, že Catalina a Dumitru mali na starosti rozvrhnutie aktivít, dostali sme v podstate voľnú ruku a mohli sme prevziať iniciatívu, pokiaľ ide o detaily, čo nás motivovalo k aktívnej účasti na tvorbe programu. 

Okrem toho, že sme zistili, aká krásna, bohatá a zaujímavá krajina je Rumunsko, čo nás, mimochodom, presvedčilo, aby sme ju čo najskôr opäť navštívili, naučili sme sa vážiť si príležitosti, ktorými nás naše európske spoločenstvo obdarúva, a našli sme vnútorné nutkanie dať niečo späť, či už prostredníctvom dobrovoľníctva, zdieľania našich skúseností a poznatkov, osvety našich rovesníkov doma alebo hľadania neustále nových projektov podobného charakteru. Rastieme a učíme sa nie pre čisto egoistické účely a nielen pre samotné poznanie, ale preto, aby sme získané skúsenosti zúročili, aby sa náš svet stal tolerantnejším, chápavejším, prívetivejším a otvorenejším voči tým, ktorí sa často cítia, a skutočne sú, odcudzení a opustení. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, musíme hľadať jednotu a solidaritu viac ako čokoľvek iné.  

 

Hits: 101