Menu Zavrieť

Inclusive Neighborhoods: Transforming Communities

Inclusive Neighborhoods: Transforming Communities

Tento Erasmus bol pre mňa veľmi obohacujúcou skúsenosťou. Témou tohto tréningového kurzu bola "ako budovať správnu komunitu". Veľmi nadčasová téma. Každý deň sme sa rozprávali o tom čo je to vlastne komunita, ako by mala komunita vyzerať, čo môže spôsobiť rozpad komunity a podobne. Postupne som každým dňom prichádzala na to , v čom ako spoločnosť robíme chybu a aké aspekty je potrebné zlepšiť. Zároveň som zistila, ako málo som otvorená novým možnostiam a ľuďom. Aj keď som si o sebe myslela , že som dosť tolerantný človek, teraz viem, že sa dá byť ešte viac. Ďalšia vec, čo sa mi veľmi na Erasme páčila, bolo to, že každého názor bol prijímaný. To ma naučilo nebáť sa vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas na danú tému a zároveň som sa naučila akceptovať aj druhú stranu. Program bol bohatý a pestrý a nechýbala ani prehliadka mesta ,či osobné voľno, počas ktorého sme si aj oddýchli. Jedlo bolo v pohode rovnako ako aj ubytovanie. Mali sme možnosť ochutnať aj tradičné poľské jedlá ,za čo som bola veľmi rada.  Podľa môjho názoru bola najlepšia akcia "Open café" , kedy sme sa mali spoznať aj s ostatnými medzinárodnými študentami.  Vďaka tejto akcii som získala kontakty na celý život a pevne verím , že sa s niektorými účastníkmi Erasmu budem ešte stretávať.

Hits: 93