Menu Zavrieť

MIRROR

MIRROR

Od 8. do 17. júla sme sa zúčastnili mládežníckeho výmenného projektu s názvom MIRROR zameraného na boj proti rasizmu a rozmanitosti. Počas týchto deviatich dní sme s ostatnými účastníkmi diskutovali o týchto témach, vymenili sme si naše skúsenosti a v rôznych aktivitách sme sa pozreli na tieto problémy z iných uhlov.

 

Projekt bol rozdelený na dve časti, pričom prvá sa zameriavala na učenie sa o rasizme a diskriminácii ako konceptoch a ako reálnych problémoch v zapojených krajinách. V druhej polovici, ktorá začala po našej návšteve v Poggio Mirteto, sme mali premýšľať o možných riešeniach diskriminácie a ich realizácii.

 

Počas prvého dňa projektu sme spoznávali ostatných účastníkov. Robili sme tímové aktivity zamerané na vzdelávanie sa o našich menách a následne na vzájomnú dôveru, ako napríklad hra na slepého hada a pavučina. Jedna aktivita nás priviedla do rozhovoru na 5 minút s náhodnými účastníkmi, čo slúžilo ako výborná ľadová bariéra na celý týždeň.

Každý deň začínal rozbudzovačom nejakej formy. Energizery boli rýchle hry, ktoré nás dostali do kreatívnejšieho a zapojenejšieho myslenia. Obvykle to boli hry, kde bol dôležitý reakčný čas.

 

Prvá časť programu zahŕňala aktivity, ktoré nás viedli k preskúmaniu rasizmu a diskriminácie v systéme vzdelávania, v každodennom živote, v médiách a o inštitucionálnom rasizme. Zdieľali sme situáciu v našej krajine a počúvali sme o ostatných zapojených krajinách. Iné cvičenia nám pomáhali súcitiť s ľuďmi, ktorí sú diskriminovaní na základe rasy alebo iných dôvodov. Premýšľali sme o ťažkostiach, ktorým by mohli čeliť vo svojom živote, keď sme za nich odpovedali na otázky.

 

Cieľom druhej časti bolo premýšľať o riešeniach rasizmu a diskriminácie. V jednej aktivite nám boli predstavené viaceré situácie, v ktorých dochádzalo k nejakej forme diskriminácie. V skupine sme diskutovali, aký by bol najlepší spôsob konania ako obeť a ako svedok. Tiež sme si stanovili krátkodobé a dlhodobé ciele a stratégiu, ako ich dosiahnuť. Potom každá skupina prezentovala stratégiu všetkým ostatným účastníkom a spolu sme diskutovali o najlepších druhoch stratégií, reálnych príkladoch a našich skúsenostiach.

 

Komunikácia v cudzom jazyku počas celého projektu bola výzvou. Myšlienky, ktoré sme sa snažili vyjadriť, boli často ťažko vysvetliteľné aj v našom rodnom jazyku. Bolo tiež zaujímavé pomáhať iným účastníkom nájsť správne slová alebo spoločne hľadať správny výraz na internete. Počas celého týždňa sme sa stali pohodlnejšími v hovorení a myslení po anglicky.

 

Naša skúsenosť počas projektu nás nepochybne posunula vpred v našich jazykových schopnostiach a v našej schopnosti byť silou proti rasizmu a diskriminácii. Na projekte sa šírila myšlienka, že ak by viac ľudí uvedomovalo problémy, ktorým čelia menšiny, boj proti rasizmu by bol oveľa jednoduchší. Ale týmto spôsobom projekt dosiahol svoj cieľ. Urobil zo skupiny vášnivých mladých ľudí ľudí zapálených do boja dal im nástroje a know-how potrebné na zmenu. Ďakujeme.

Hits: 120