fbpx
Menu Zavrieť

YOU(th) Decide!

YOU(th) Decide!! je postavený na predchádzajúcej iniciatíve podporovanej IVF, pričom využíva výhody nadviazanej spolupráce a rozvinutých kapacít a zohľadňuje minulé nedostatky a nie úplne rozšírené príležitosti.  

 

Cieľom iniciatívy je vzbudiť záujem a povedomie mladých ľudí v otázke rozvoja a podpory ich komunít.  

 

Úvodné školenie umožní zdieľať metódy neformálneho vzdelávania prospešné pri realizácii miestnych podujatí s pracovníkmi s mládežou a vedúcimi mládeže zastupujúcimi partnerské organizácie, rozšíriť ich kapacity a objasniť fázu implementácie projektu. Bude to tiež príležitosť vyskúšať si niektoré z rozhodujúcich aktivít, ktoré by sa mali vyvinúť počas nasledujúcich miestnych stretnutí. Školitelia predstavia koncept štruktúrovaného dialógu, ako identifikovať potreby mladých ľudí a určiť priority medzi nimi priority. 

 

Počas série miestnych stretnutí pomôžeme miestnej mládeži pri identifikácii konkrétnych potrieb a potenciálnych prekážok účasti.  

 

Skúsení pracovníci s mládežou pomôžu mladým ľuďom komunikovať o identifikovaných potrebách a prekážky zodpovedným orgánom a zároveň sa splnomocňujú, aby boli súčasťou riešení a prevzali iniciatívu a zodpovednosť.  Vedúci mládeže ktoré sa pripojili k našim združeniam počas predchádzajúcej iniciatívy, budú priamo zapojené do všetkých fáz jej pokračovania, motivujúce mládež s ich úspešné príbehy.  

YOU(th) Decide !! nezostáva na teoretickej úrovni, ale poskytuje príležitosť na praktické osobné skúsenosti a pomáha mladým ľuďom začať s jednoduchým akciami zameranými na informovanie o možnostiach účasti mládeže a jej význame. 

 

Záverečný seminár a následná verejná konferencia podporia mladých ľudí pri realizácii ich potenciálu ako autonómnych a hodnotných členov občianskej spoločnosti a zároveň ich povzbudzuje, aby sa o toto uznanie delili medzi svojimi rovesníkmi.  

 

YOU(th) Decide!! je podporovaný a spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.