Menu Zavrieť

Dobrovoľníctvo, stáž, či práca?

Že je ťažké sa rozhodnúť? Spoločne to určite rozlúskneme! Pre mojich verných čitateľov, ako som už spomínala v predchádzajúcich článkoch, projekty v rámci Európskeho zboru solidarity nezahŕňajú iba dobrovoľníctvo.

Dnes sa spoločne pozrieme na možnosti, ktoré sa v rámci tohto programu nachádzajú a taktiež odhalíme tipy, kde je možné hľadať vhodné ponuky.

Prvým krokom, ktorý je nevyhnutný ešte pred začatím vyhľadávania ponúk je práve odpoveď na otázku, ktorou začína tento článok. Ak chceš nadobudnúť skutočne jedinečnú skúsenosť, ktorá bude ako ušitá pre teba, tak na začiatku si musíš sadnúť a popremýšľať, čo vlastne od projektu očakávaš, na ako dlho by si rád zdvihol kotvy a zmenil miesto svojho bydliska, či potrebuješ životopis okoreniť nejakou prvou pracovnou skúsenosťou, pretože si čerstvý absolvent, alebo ťa iba láka vyjsť zo svojej ulity a vydať sa vpred novému dobrodružstvu. Samozrejme, počas procesu, kedy si budeš sám odpovedať na tieto a mnohé ďalšie otázky zistíš, že v niektorých prípadoch by ti vyhovovali dve alebo dokonca všetky tri možnosti. V takomto prípade, je čisto na tvojom zvážení, do ktorej z daných možností sa pustíš.

Krátkodobé alebo dlhodobé dobrovoľníctvo? Ešte raz si zhrnieme o čo vlastne ide.

Individuálne dobrovoľníctvo -> je to dobrovoľná neplatená solidárna činnosť na plný úväzok na obdobie od 2 do 12 mesiacov. V niektorých prípadoch môžu byť pre mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zavedené dobrovoľnícke činnosti v trvaní 2 týždňov až 2 mesiacov. Tento druh projektov umožňuje mladým ľuďom zúčastňovať sa na každodennej práci organizácií. Projekt je možné vykonávať buď v inej krajine, ako je krajina pobytu účastníka (cezhraničná), alebo v krajine pobytu účastníka (vnútroštátna).

Dobrovoľníctvo v tímoch -> určené pre skupiny v počte od 10 do 40 mladých dobrovoľníkov prichádzajúcich z najmenej dvoch rôznych krajín, ktorí dobrovoľne pracujú počas obdobia od 2 týždňov do 2 mesiacov. Takéto projekty prispievajú najmä k začleneniu mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami do Európskeho zboru solidarity.

Či už sú tvoje časové možnosti momentálne limitované, alebo si chceš spraviť „gap year“ a hľadáš niečo, čím by si mohol prispieť k zlepšeniu spoločnosti, vždy dokážeš nájsť to, čo hľadáš. Pýtaš sa kde? Prvou možnosťou, je hľadať ponuky priamo cez organizácie, ktoré majú akreditáciu na vysielanie mladých ľudí v rámci programu ESC. Aj my v Youthfully Yours SK ponúkame spektrum ponúk, pri ktorých máš hneď zabezpečenú svoju vysielajúcu organizáciu. Čo je to vysielajúca organizácia? Pri projektoch ESC hovoríme vždy o vysielajúcej a prijímajúcej organizácii. Vysielajúca organizácia sa nachádza v mieste, respektíve v štáte, tvojho trvalého bydliska. Ako už vyplýva z názvu, je to organizácia, ktorá ťa na projekt oficiálne vyšle. Za prijímajúcu organizáciu sa považuje tá, ktorá ťa príjme, a v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť.

Ďalšou možnosťou, kde vyhľadávať projekty je oficiálna stránka ESC: https://europa.eu/youth/solidarity_sk – tu nájdeš všetky aktuálne ponuky. Ak sa na stránke zaregistruješ a vytvoríš si profil, organizácie ťa môžu priamo kontaktovať na základe informácii, ktoré v profile uvedieš. Práca so stránkou je skutočne jednoduchá, pretože si tam dokážeš zadať rôzne filtre, ktoré ti dokážu ušetriť koooooopec času! Môžeš si zadať kritéria ako: téma projektu, krajina, najbližší možný začiatok a koniec projektu, či hľadáš dobrovoľníctvo, stáž alebo prácu. Ak si takto dané ponuky vyfiltruješ, zobrazia sa ti tie najideálnejšie! Pri rozkliknutí vždy vidíš dĺžku trvania, organizáciu a bližší popis projektu a povinností.

Ak si aktívny člen Facebooku, existuje nespočetné množstvo skupín, kde môžeš vyhľadávať zaujímavé ponuky. Pripájam linky na pár z nich:

EVS (European Voluntary Service) and ESC (European Solidarity Corps) https://www.facebook.com/groups/volunteeringopportunities/?ref=br_rs

ESC – European Solidarity Corps – EVS – European Voluntary Service https://www.facebook.com/groups/1473558456241290/?ref=br_rs

European Solidarity Corps-VACANCIES https://www.facebook.com/groups/2184557398473984/

EVS & ESC vacancies https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/

European Solidarity Corps Opportunities https://www.facebook.com/groups/1986496694971785/

Škála tém, v ktorých sa projekty vykonávajú je skutočne široká. Aby sme spomenuli aspoň zopár oblastí, môžeš nájsť projekty zamerané na šport, umenie, prírodu, médiá, občianstvo a demokratickú participáciu, riešenie sociálnych problémov v rámci komunity, prácu s deťmi a mládežou, pomoc pri ochrane životného prostredia, prácu v azylovom centre a mnoho ďalších.

Stáž alebo práca? Aké sú hlavné rozdiely? Ak sa bližšie pozrieme na pracovné miesta v rámci ESC, vidíme, že zvyčajne sú v trvaní 3 až 12 mesiacov, a účastník získava plat od organizácie, ktorá ho zamestnáva. Takáto práca je vykonávaná na základe písomnej pracovnej zmluvy, ktorá rešpektuje všetky podmienky zamestnania definované vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v uplatniteľných kolektívnych zmluvách krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Prácu je možné vykonávať buď v inej krajine, ako je krajina bydliska účastníka (cezhraničná), alebo v krajine bydliska účastníka (vnútroštátna).

Teraz si priblížime ako to funguje so stážami: Stáž na plný úväzok v trvaní 2 až 6 mesiacov, kedy účastník získava finančné prostriedky -> plat od organizácie, kde stáž vykonáva. Takéto stáže zahŕňajú časť vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá má účastníkovi pomôcť získať príslušné skúsenosti s cieľom rozvíjať zručnosti užitočné pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesionálny rozvoj. Malo by sa vychádzať z písomnej dohody o stáži uzavretej na začiatku stáže v súlade s platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž vykonáva. Stáže nesmú nahrádzať pracovné miesta a mali by byť jasne oddelené od dobrovoľníckych činností, a to tak z finančného, ​​ako aj organizačného hľadiska. Stáže sa môžu konať buď v inej krajine, ako je krajina pobytu účastníka (cezhraničná), alebo v krajine bydliska účastníka (vnútroštátna).

Že stále nevieš nájsť nič pre teba? Nezúfaj! Cesta sa vždy nájde! Skús popremýšľať či nepoznáš nejakú organizáciu alebo firmu, ktorá pôsobí v tvojom odvetví, a oslov ich s možnosťou, že by si pre nich rád pracoval, a že môžu na to dokonca získať prostriedky z EU. Myslím, že pre obe strany je to jasný win-win. V tomto prípade sa to môže zdať ako beh na dlhú trať s nejasným koncom. Je nutné napísať projekt, podať ho a čakať na schválenie. V čom ale predsa vidím pozitívum uberať sa práve touto cestou? Pri takýchto projektoch sa obe strany môžu dohodnúť na kompaktnejších úlohách, ktoré v niektorých prípadoch môžu viac zodpovedať predstave dobrovoľníka, stážistu alebo pracovníka. Okrem iného, prínosom je aj proces, ktorý si počas toho vyskúšaš -> zistíš, ako sa píše projekt ESC, a zároveň si vytvoríš silnú väzbu s tvojou vytúženou prijímajúcou organizáciou. Na druhú stranu, aj pri projektoch, alebo calloch, ktoré môžeš nájsť či už na oficiálnej webovej stránke ESC alebo vo Facebookových skupinách sa vo väčšine prípadov necháva priestor pre osobu, ktorá toto miesto obsadí, a prijímajúca organizácia či firma rada uvíta tvoju iniciatívu, ak by si niečo do svojich úloh rád pridal, prípade prekonzultoval niečo, čo možno nevidíš ako cestu pre teba. Vždy je to iba o vzájomnej komunikácii. Osobne si myslím, že najväčšia flexibilita je práve pri dobrovoľníckych projektoch.

Ak máš nejaké nejasnosti, tak ma môžeš kedykoľvek kontaktovať a ja rada odpoviem!

Zatiaľ ahoooj! Hasta pronto!

Projekt je finančne podporený programom Európsky Zbor Solidarity.

Hits: 200