Menu Zavrieť

Učíme sa.. no neFormálne

V stredu 13.2.2019 sme mali možnosť stretnúť sa so žiakmi jedného z (najprestížnejších) Košických gymnázií, Park mládeže 5. Po krátkom „lámaní ľadov“ a niekoľkých „rozohrievačkách“ sme žiakov zapojili do dvoch aktivít, ktorými sme odprezentovali koncept neformálneho vzdelávania. Žiakov sme zoznámili s ôsmimi kľúčovými kompetenciami, s pojmami ako „Youthpass“ a „mäkké zručnosti“.

Druhú časť stretnutia sme venovali možnostiam krátkodobých a dlhodobých mobilít pre mládež v rámci programov Erasmus+ a European Solidarity Corps. Nakoľko našu skupinu tvorili žiaci druhého ročníka, záujem bol najviac o mládežnícke výmeny, ktoré sú prístupné mládeži už od 13 rokov a sú menej časovo náročné v porovnaní s dlhodobými dobrovoľníckymi aktivitami. Členovia Youthfully Yours; Noemi, Maroš a Ivan zdieľali svoje osobné skúsenosti s uvedenými možnosťami a snažili sa motivovať mládež k ich využívaniu.

Ďakujeme aktívnym mladým, ktorí prekvapivo namotivovali nás, v rozvíjaní našej činnosti, ďakujeme vedeniu školy, ktoré nám vyšlo v ústrety a umožnilo pracovať s ich žiakmi a v neposlednom rade pani profesorke Gáborovej za iniciatívu a pomoc pri organizácii stretnutia. Know-how k realizovaným aktivitám sme nadobudli vďaka IUVENTE- Slovenskému inštitútu mládeže prostredníctvom školenia OUTDOOR aktivity v práci s mládežou.

Hits: 332