Menu Zavrieť

Ethnicity and Integration in Multicultural Europe

Tréningový kurz s názvom Ethnicity and integration in Multicultural Europe sa konal od 27/11 do 02/12 2017 v Rumunsku a jeho hlavnou témou projektu bola inklúzia etnických menšín do spoločnosti. O tejto problematike diskutovali participanti z celkovo 14 krajín Európy, ako napríklad z Chorvátska, Litvy či Turecka. Úlohou každej krajiny bolo predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a spôsoby, akými sa snažia pomôcť etnickým menšinám v ich krajine. Niektoré organizácie sa venovali imigrantom, iné deťom s Downovým syndrómom či deťom s autizmom. Vďaka týmto prezentáciám som sa dozvedela mnoho nových informácii a metód, ktoré sú aplikovateľné pri práci s deťmi z krízových centier a detských domovov, ktorej sa venujem ako dobrovoľníčka.

Počas tohto týždňa sme mali možnosť navštíviť rumunské mestá Sibiu a Alba Iulia, kde sme zažili oslavy k výročiu vzniku Rumunska. Hosťujúca organizácia bola veľmi ústretový a veľmi oceňujem ich pripravený program počas Intercultural evening-u, na ktorom nám predstavili ich folklórne tance a tradičné jedlá.

Okrem iného, som sa zlepšila v anglickom jazyku, vytvorila veľa nezabudnuteľných zážitkov a v neposlednom rade som načerpala mnoho inšpirácie a chuť pokračovať ďalej v tom, čomu som sa doposiaľ venovala.

Veľmi rada by som sa poďakovala vysielajúcej organizácií Youthfully Yours SK za možnosť sa zúčastniť na tom tréningovom kurze.  

  • Natália Bontová 

Hits: 143