fbpx
Menu Zavrieť

Ethnicity and Integration in Multicultural Europe

Tohto projektu s názvom Ethnicity and intergration in Multicultural Europe som sa zúčastnila v čase od 27.11.-02.12.2017 a za ten čas som už stihla zužitkovať rôzne nadobudnuté znalosti z toho semináru. Hlavnou tematikou bola inklúzia etnických menšín do spoločnosti.  Na projekte participovalo celkovo 14 krajín. Išlo o účastníkov napríklad z Chorvátska, Litvy či Turecka. Každá z týchto krajín mala za úlohu odprezentovať svoju organizáciu a spôsob akým sa snažia pomôcť etnickým menšinám v ich krajine. Išlo o organizácie, ktoré pomáhali napríklad imigrantom, deťom s downovým syndrómom alebo deťom s autizmom. Z týchto prezentácií som sa dozvedela o mnohých metódach ako pracovať s týmto typom ľudí a dokážem ich aplikovať v mojej dobrovoľníckej činnosti (práca s deťmi z krízových centier a detských domov). 

Taktiež som sa zlepšila v anglickom jazyku a vytvorila si mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Dostala som možnosť načerpať mnoho inšpirácie a chuť pokračovať ďalej v tom čo som doteraz robila. 

V rámci tohto týždňa sme mali možnosť navštíviť mestá Sibiu a Alba Lulia, kde sme videli oslavy výročia vzniku Rumunska. 

Hosťovská organizácia bola veľmi ústretová a veľmi oceňujem ich pripravený program počas intercultural eveningu , kedy nám ukázali ich vlastné folklórne tance a tradičné jedlá. 

Veľmi rada by som sa poďakovala vysielajúcej organizácií za možnosť sa zúčastniť na tom seminári.  

Natália Bontová