Menu Zavrieť

You(th) decide - finálna konferencia - názor účastníčky Natálii / SK

12. septembra sa účastníci vzdelávania You(th) Decide! z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska stretli v Poľskom meste Ryglice so zámerom zdieľať úspechy a výsledky ich lokálnych stretnutí. Témou vzdelávania bola participácia mládeže, motivovanie mladých k občianskej aktívnosti a informovanie o možnostiach zapojenia sa v ich komunite.

Naše stretnutie sme začali aktivitami, pri ktorých sme sa lepšie spoznali a tie nám boli východiskom pri ďalších workshopoch, kde sme pracovali v medzinárodných tímoch. Zdieľali sme medzi sebou, ako si každý jeden z nás interpretuje slovo participácia a na základe názorov sme vytvorili štyri definície.

Dozvedeli sme sa o situácii mladých v iných krajinách. Zdieľali sme potreby, ciele, perspektívy a úspechy, ktoré počas lokálnych stretnutí jednotlivé skupiny dosiahli vo svojich krajinách. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si o projektoch, na ktorých participujú vo svojich organizáciách. Neskôr sme sa v národných tímoch začali pripravovať na konferenciu, ktorej sme sa zúčastnili nasledujúci deň.

Konferencia bola situovaná v blízkom mestečku Zalasowa. Každá krajina prezentovala nadobudnuté vedomosti, vytvorené projekty, alebo osobné skúsenosti s participáciou. Tejto konferencie sa zúčastnili primátori okolitých miest a žiaci z ôsmich miestnych škôl. Po skončení prezentácii sme ich poprosili o krátke interview. Po jeho skončení sme zhodnotili, že väčšina žiakov nie je občiansky aktívna vo svojom okolí. Pre niektorých z nich to bolo prvý krát, kedy počuli o možnostiach participácie. Žiaci strávili príjemné dopoludnie, kde sa naučili niečo nové a boli priamo zapojení do interaktívnych častí, ktoré boli pre nich pripravené.

Považujem toto stretnutie za užitočné, či už pre zúčastnenú mládež, tak ako aj pre nás. Ako členovia organizácii sme si uvedomili, že musíme nájsť cestu, ako čo najviac motivovať mladých ľudí k občianskej angažovanosti. Ďalším identifikovaným problémom je neinformovanosť mladých. Teraz vieme, že iniciatíva je tu aj zo strany mladých, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou komunity. Rovnako veľký záujem o túto problematiku je od autorít, ktoré prejavili záujem pomôcť im. Našou perspektívou do budúcnosti je byť mostom medzi týmito dvoma stranami a pomôcť im na spoločnej ceste spolupráce pri projektoch na zlepšenie spoločnosti. My mladí ľudia sme budúcnosť a áno – You(th) can Dedice!

 

Vzdelávanie You(th) decide! tak podporilo vytvorenie komunity, ktorá, veríme, bude pokračovať v pravidelnej práci na stanovených cieľoch prispievajúcich k zlepšeniu kvality života mladých ľudí v Košickom kraji.

You(th) decide je finančne podporené Višehradským fondom, záštitu nad aktivitami prevzal Predseda Košického samosprávneho kraja, starosta obce Ryglice (Poľsko), starosta mesta Břeclav (Česká republika).
           

 

Aktivity sú paralélne rozvíjané v 4 krajinách Vyšehradskej 4-ky v spolupráci s partnermi:

Ryglice Community - The Municipal Youth Council of Ryglice
 
Association of Agrarian and Rural Youth Circles of Jász-Nagykun Szolnok County
European Youth Centre Břeclav z. s.
Youthfully Yours SK

Hits: 633