Menu Zavrieť

Zorganizovali sme

Youth Participate uvod

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu Cieľom iniciatívy You(TH) Participate! bolo posilniť občiansku angažovanosť mladých ľudí z východného Slovenska, rozvinúť ich kompetencie potrebné…