Menu Zavrieť

You(th) Decide!

https://www.facebook.com/watch/?v=1131365323729676

V posledných rokoch sa medzi mladými ľuďmi z krajín V4 vo zvýšenej miere šíri sklamanie voči politike a politickým stranám. Podľa viacerých prieskumov viac ako 80 % mladých Slovákov je presvedčených, že ich politickí zástupcovia sa o nich nezaujímajú a mládež nemá skutočnú možnosť zapojiť sa do politického diania, či ovplyvniť rozhodovanie vo svojom okolí. Občianska angažovanosť a participácia mládeže na veciach verejných v krajinách V4 výrazne zaostáva za štátmi západnej EU.

Zapájanie sa do žiackych rád, účasť na politických diskusiách, či verejných zhromaždeniach medzi mladými ľuďmi nie sú považované za atraktívne, naopak narastá nedôvera v zastupiteľskú demokraciu a príklon k extrémistickým politickým subjektom.

Iniciatíva You(TH) Decide! reagovala na túto nepriaznivú situáciu s cieľom posilniť občiansku angažovanosťprispieť k zvýšeniu povedomia o dôležitosti participácie na občianskej spoločnosti medzi mladými ľuďmi z krajín V4. Série troch stretnutí, odohrávajúcich sa paralelne v Košiciach, Břeclavi (CZ), Rygliciach (PL) a Törökszentmiklós (HU) mladým ľuďom ukázali rôzne možnosti občianskeho zapojenia sa v miestnej komunite, priblížili im tvorbu politík, rozhodovací proces, fungovanie samosprávy a prispeli k budovaniu ich zmyslu pre iniciatívnosť.

Iniciatíva finančne podporená Višehradským fondom bola na Slovensku koordinovaná jej celkovým organizátorom, mimovládnou organizáciou Youthfully Yours SK. Veríme, že prostredníctvom jej aktivít sa nám podarilo nielen upozorniť na dôležitosť témy a pritiahnuť pozornosť lokálnej mládeže, ale aj prispieť k vytvoreniu stabilnej komunity mládežníckych lídrov, odhodlaných aktívne a dlhodobo motivovať svojich rovesníkov k občianskej angažovanosti.

Ako na to? S využitím neformálneho vzdelávania; brainstormingu, skupinovej práce, kreatívnych metód, atď. sme vytvorili priestor bezpečný pre zdieľanie názorov, diskutovanie a navrhovanie riešení, do ktorého sme pozvali 20 aktívnych mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov, zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou, spolu s predstaviteľmi samosprávy zo všetkých štyroch zúčastnených komunít.

Ako nám to išlo na Slovensku?

1 - You(th) decide I.

2 - You(th) decide II.

3 - You(th) decide III.

A čo v Poľsku?
I.
II.
III.
IV.

A v Českej Republike? I. II. III. 

Všetky štyri lokality spojila jedna záverečná konferencia:

 

Vzdelávanie You(th) decide! tak podporilo vytvorenie komunity, ktorá, veríme, bude pokračovať v pravidelnej práci na stanovených cieľoch prispievajúcich k zlepšeniu kvality života mladých ľudí v Košickom kraji.

You(th) decide je finančne podporené Višehradským fondom, záštitu nad aktivitami prevzal Predseda Košického samosprávneho kraja a starosta obce Ryglice (Poľsko).

 

Aktivity boli paralélne rozvíjané v 4 krajinách Vyšehradskej 4-ky v spolupráci s partnermi:

Ryglice Community - The Municipal Youth Council of Ryglice
 
Association of Agrarian and Rural Youth Circles of Jász-Nagykun Szolnok County
European Youth Centre Břeclav z. s.
Youthfully Yours SK

Hits: 224